Browsing: Blog

không gian làm việc mở

Không gian làm việc mở có nghĩa là không còn sự ngăn cách nào giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài của tổ chức. Nó tạo ra một môi trường làm việc năng động hơn, hiện đại hơn…